Услуги

  • Изведба на електрични инсталации
  • Изработка на командно разводни ормари
  • Проектирање и изработка на автоматика за индустриски процеси
  • Изведба на енергетски трафостаници
  • Реконструкција на високонапонски ќелии
  • Проектирање и изведба на системи за компензација на реактивна енергија (Кондензаторски батерии)

Официјален дистрибутер