Опрема за среднонапонска дистрибуција

Schneider Electric- светскиот специјалист за управување со енергија, нуди решенија за енергетската ефикасност, истовремено правејќи ја енергијата безбедна, постојана и продуктивна, од елекроцентралата па се до штекерите.

За повеќе информации посетете ја веб страната www.schneider-electric.com.

  • ВИСОКОНАПОНСКИ ЌЕЛИИ
  • ВИСОКОНАПОНСКИ ПРЕКИНУВАЧИ
  • ВИСОКОНАПОНСКИ КОТАКТОРИ
  • ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМAТОРИ
  • НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
  • СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
  • ВИСКОНАПОНСКИ ОСИГУРАЧИ
  • КОНДЕНЗАТОРСКИ БАТЕРИИ
1.vakumski prekinuvac.bmp
2.prekinuvasf6.bmp

Официјален дистрибутер

Каталози