Опрема за нисконапонска дистрибуција

Како официјален дистрибутер на Schneider Electric може да Ви понудиме голем избор на електроинсталациски и дистрибутивни производи за опремување на Вашиот деловен и стамбен простор.

Schneider Electric- светскиот специјалист за управување со енергија, нуди решенија за енергетската ефикасност, истовремено правејќи ја енергијата безбедна, постојана и продуктивна,  од елекроцентралата па се до штекерите.

За повеќе информации посетете ја веб страната www.schneider-electric.com.

 • АВТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ
 • СПРАТНИ ТАБЛИ
 • ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
 • ОДВОДНИЦИ ЗА ПРЕНАПОН
 • БИСТАБИЛНИ РЕЛЕИ
 • СТЕПЕНИШНИ АВТОМАТИ
 • МУЛТИФУНКЦИСКИ ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕИ
 • ТАЈМЕРИ
 • АС ПРЕКИНУВАЧИ
 • ТОВАРНИ ПРЕКИНУВАЧИ
 • ДИСТРИБУТИВНИ ОРМАРИ
 • РАСТАВУВАЧ- ОСИГУРУВАЧ
 • ИНДУСТРИСКИ ПРИКЛУЧНИЦИ
 • МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИБОР
 • ИЗОЛИРАНИ СОБИРНИЦИ
 • ДИСТРИБУТИВЕН РАЗВОД
 • КАНАЛНИ СИСТЕМИ
 • ПОДНИ КУТИИ
 • ШУКО ПРИКЛУЧНИЦИ
 • ПРЕКИНУВАЧИ
 • ТЕЛЕФОНСКИ ПРИКЛУЧНИЦИ
 • ТАСТЕРИ ЗВОНО СВЕТЛО
1. ns.bmp
2.voltmetar.bmp
3.62266.bmp
4.pragma.bmp
5.mini pragma serija.bmp
6.ins.bmp
7.isft.bmp
8.fid 2p.bmp
9.industriska prikl.bmp
10.pm710.bmp
11.ng125.bmp
12.tajmer.bmp
14.prekinuvac unica.bmp
14.12 modula unica.bmp
15.suko mod unica.bmp

Официјален дистрибутер