Мерни инструменти

Голем избор на професионални мерни инструменти со голема точност и веродостојност при мерењата, одлично заштитени како механички, така и електрично, изработени според сите светски стандарди и норми како IEC61010, EN50160, IEC61000-4-30, IEC61557, NFC15-100.

Од програмата на Chauvin Arnoux Франција:

 • МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
 • ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕРИ
 • ДИГИТАЛНИ СТРУЈНИ КЛЕШТИ
 • СТРУЈНИ КЛЕШТИ
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ОТПОР НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОР НА ИЗОЛАЦИЈА
 • МЕГАОМЕТРИ
 • ТЕРМОМЕТРИ
 • БЕЗКОНТАКТНИ ИР ТЕРМОМЕТРИ
 • АНАЛИЗАТОРИ НА МРЕЖА И ЕНЕРГИЈА
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ МОЌНОСТ
 • ОСЦИЛОСКОПИ
 • ПРЕНОСНИ ОСЦИЛОСКОПИ
 • АНЕМОМЕТРИ
 • ТЕРМО-ХИГРОМЕТРИ
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСОК
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ БРЗИНА
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ОСВЕТЛЕНОСТ
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ БУЧАВОСТ
 • ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕЛ. И ЕЛ.МАГНЕТНО ПОЛЕ
1.8334.jpg

Официјален дистрибутер