Индустриска автоматика и контрола

Како официјален дистрибутер на Schneider Electric може да Ви понудиме голем избор на производи во делот на индустриската автоматика, управување и контрола.

Schneider Electric- светскиот специјалист за управување со енергија, нуди решенија за енергетската ефикасност, истовремено правејќи ја енергијата безбедна, постојана и продуктивна, од елекроцентралата па се до штекерите.

За повеќе информации посетете ја веб страната www.schneider-electric.com.

 • КОНТАКТОРИ
 • БИМЕТАЛНА ЗАШТИТА
 • ТЕРМОМАГНЕТНИ ПРЕКИНУВАЧИ
 • КОНТРОЛНИ РЕЛЕИ
 • ВРМЕНСКИ РЕЛЕИ
 • ФРЕКФЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ
 • СОФТ СТАРТЕРИ
 • ПРОГРАМАБИЛНИ РЕЛЕИ
 • PLC КОНТРОЛЕРИ
 • ИНДУКТИВНИ ПРЕКИНУВАЧИ
 • КАПАЦИТИВНИ ПРЕКИНУВАЧИ
 • КРАЈНИ ПРЕКИНУВАЧИ
 • СИГНАЛНИ СИЈАЛИЧКИ
 • УПРАВУВАЧКИ ТИПКАЛА
 • ЏОИСТИЦИ
 • РАЗВОДНИ ОРМАРИ
 • ИЗВОРИ НА НАПОЈУВАЊЕ
 • ОПЕРАТОРСКИ ПАНЕЛИ
 • ПРЕТВОРУВАЧИ
 • ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ СЕНЗОРИ
 • ПРЕСОСТАТИ
 • КОНДЕНЗАТОРСКИ БАТЕРИИ
 • КОНТРОЛЕРИ
1.zelio.bpp